FINTEGRA staat voor FIN, in de zin van financiële dienstverlening; van pure accountancy tot en met strategische financiële rapportering, business planning en investeringsdossiers.

 
FINTEGRA staat voor INTEGRITEIT, in de zin van onafhankelijkheid van financiële en verzekeringsproducten, beleggingen en ander aanbod dat op de financiële markten beschikbaar is.

 
FINTEGRA staat voor INTEGRAAL advies, begeleiding en coaching. Cijfers zijn maar de parameters waarop strategische keuzes gemaakt worden bij groeiprojecten, bij fusies of overnames, bij stopzetting of opvolging.