ACCOUNTING TAX LEGAL
           
Voeren van boekhoudingen conform de wettelijke  Advies verstrekken en begeleiding inzake alle Juridische begeleiding bij de oprichting van 
bepalingen inzake boekhoudrecht, btw-wetgeving, belastingaangelegenheden vennootschappen en alle administratieve
fiscaliteit, ... Belastingplichtigen bijstaan en vertegenwoordigen formaliteiten
Opmaken van jaarrekeningen en wettelijk verplichte   in het nakomen van al hun fiscale verplichtingen Begeleiden bij en opmaken van juridische
documenten zoals de neerleggingsbalans, Personenbelasting, rechtspersonenbelasting, structuren zoals eenmanszaak, vennootschap
notuleringen, fiscale aangifte en bijlagen   vennootschapsbelasting groep van vennootschappen
Opmaken van financiële rapporten zoals Belasting van niet-inwoners (vennootschappen en Advies over en opstellen van overeenkomsten mbt
kasplanningen, financiële analyses, boordtabellen   natuurlijke personen) ondernemingsrecht en vennootschapsrecht
    Btw en btw-formaliteiten Advies over vzw’s en stichtingen
    Successieplanning (schenkingen en    
      successierechten)